011 31 91 623 / 061 22 66 106 dentalvisitordinacija@gmail.com

Protetika

Protetika

Stomatološka protetika je oblast stomatologije koja se pre svega bavi nadoknadom izgubljenih zuba, ali i estetskim korigovanjem postojećih zuba.

Fiksni protetski radovi – mostovi, solo krune – fiksne nadoknade koje su cementirani na postojeće zube. Postoje dve vrste ovih nadoknada, metalno keramičke i keramičke.

Mobilni protetski radovi – totalne proteze, parcijalne pločaste proteze, parcijalne skeletirane proteze (vizil) – broj zuba i njihov položaj u vilici su glavni kriterijum u izboru vrste proteze.

Kombinovani protetski radovi – Sastoje se iz dva dela:

Fiksnog – najčešće metalo keramičkog i mobilnog – zubne proteze. Fiksni rad se cementira trajno za preostale zube, dok se proteza putem skrivenih kopči vezuje za fiksni deo koji je cementiran za postojeće zube.