011 31 91 623 / 061 22 66 106 dentalvisitordinacija@gmail.com

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Vađenje zuba – intervencija koja podrazumeva vađenje zuba iz zubne alveole.

Apikotomija –  hirurška intervencija uklanjanja vrha korena usled infekcije okolnog tkiva. Neophodno i obavezno je i lečenje kanala korena (endodoncija) od kog je i potekla sama infekcija.

Nivelacija alveolarnog grebena – preprotetski hirurški postupak gde se bezubi vilični greben podiže na nivo pre spuštanja, tj. na nivo pre gubitka zuba. Radi se kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad.

Resekcija frenuluma – hirurški rutinski zahvat koji se izvodi kod visokog pripoja frenuluma za desni. Cilj ovoga je sprečavanje nastanka povlačenja desni i parodontopatije u predelu pripoja. Takođe može biti indikovana kao preprotetska priprema kod pacijenta indikovanih za proteze.

Režanj operacija – hirurška intervencija koja se uglavnom koristi kod lečenja parodontopatije i kao preprotetska priprema.