011 31 91 623 / 061 22 66 106 dentalvisitordinacija@gmail.com

Bolesti zuba

Bolesti zuba

Konzervativna stomatologija – oblast koja se bavi sanacijom destrukcije zuba karijesom ili oštećenja nastalog prelomom pomoću plombi.

Endodoncija – oblast stomatologije koja se bavi lečenjem kanala korena zuba “unutrašnjosti zuba”.