Bolesti zuba

Bolesti zuba

Konzervativna stomatologija – oblast koja se bavi sanacijom destrukcije zuba karijesom ili oštećenja nastalog prelomom pomoću plombi.

Endodoncija – oblast stomatologije koja se bavi lečenjem kanala korena zuba “unutrašnjosti zuba”.